Ekta 24th, 23rd November 2019


Prathibha Vidya Mandir, Khaniwade, Vasai, Palghar.

Ananya Kini, 4th Std
Ananya Kini, 4th Std.
Anvi Bhoier, Nursary
Anvi Bhoier, Nursary
Harshit Gharat, 2nd Std
Harshit Gharat, 2nd Std.
Harsh Rajesh, SR KG
Harsh Rajesh, SR KG
Het Kasar, JR KG
Het Kasar, JR KG
Jayesh Gharat, SR KG
Jayesh Gharat, SR KG
Jidnyasa Sutar, 4th Std
Jidnyasa Sutar, 4th Std.
Kashturi Bhoier, 3rd Std
Kashturi Bhoier, 3rd Std.
Mayuresh Gharat, 4th Std
Mayuresh Gharat, 4th Std.
Mona Vishwakarma, 3rd Std
Mona Vishwakarma, 3rd Std.
Purnima Baraf, 1st Std
Purnima Baraf, 1st Std.
>Rishabh Patil, 4th Std
Rishabh Patil, 4th Std.
Samrudhi Patil, 4th Std
Samrudhi Patil, 4th Std.
Shreyash Kalare, JR KG
Shreyash Kalare, JR KG
Sumil Paikaro, JR KG
Sumil Paikaro, JR KG
Swara Gharat, Nursery
Swara Gharat, Nursery
Tanisha, 1st Std
Tanisha, 1st Std.
Tanisha Thakur, 4th Std
Tanisha Thakur, 4th Std.
Tanish Kudu, 2nd Std
Tanish Kudu, 2nd Std.
Vedshri Harshad, SR KG
Vedshri Harshad, SR KG