93rd Initiative, 11th February 2020


Anjuman Khairul Islam Mohd Ali Mitha, Boys & Girls High School, 2nd Ghelabhai Street, Madanpura, Mumbai, 400008.

Aamina Zakir
Aamina Zakir, 2nd Std.
Abdul Usman
Abdul Usman, KG
Afaque
Afaque, KG
Amanullah Asir
Amanullah Asir, 3rd Std.
Areeha Rashid
Areeha Rashid, KG
Ashfaque Shaikh
Ashfaque Shaikh, 4th Std.
Gaeliwal Zainab
Gaeliwal Zainab, KG
Hamza Shahid
Hamza Shahid, 1st Std.
Inay Alim
Inay Alim, SR.KG.
Iqbal Ghojaria
Iqbal Ghojaria, KG
Jamil Sufiyana
Jamil Sufiyana jr.KG
Khadija Aafiya, 3rd Std.
Khatija Mazhar, SR.KG
Madihai Shaikh, 1st Std.
Maryam Arif, 2nd Std.
Mojahair Sekh
Mojahair Sekh, 2nd Std.
Naseem Ansari
Naseem Ansari, 4th Std.
Shahid-Ansari, jr.KG.
Tahir Ansari
Tahir Ansari, jr.KG.
Umaiza Sarfaroz
Umaiza Sarfaroz, JR. KG.
Zakir Ansari
Zakir Ansari, 4th Std.
Zarim Ansari
Zarim Ansari, 2nd Std.
Zishan Jasim
Zishan Jasim, 4th Std.